Tag: เกมสล็อตออนไลน์ YEH HSIEN

July 1, 2021 Off

เกมสล็อตออนไลน์ YEH HSIEN

By admin

เป็นอีกหนึ่งในเกมดังของปี 2021 เกมสล็อตออนไลน์ YEH HSIEN เป็นเกมที่อิงมาจากเทพนิยายของประเทศจีนจากเรื่อง Ye Xian โดยกล่าวถึง Cinderella หรือ Golden Gobi ของจีนในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศ ที่ค้นพบจากการบันทึกเก่าแก่ เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า Yeh Shen เธอเป็นคนฉลาดอยู่กับแม่เลี้ยง…